Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

Основні напрямки діяльності

Секретаріат Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини є cамостійним структурним підрозділом (на правах департаменту) Міністерства юстиції України, який забезпечує діяльність Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Основними завданнями Секретаріату є:

  • організація роботи із забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини щодо представництва України в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, справ за заявами України стосовно порушення Конвенції іншими її Договірними Сторонами, а також як третьої сторони під час розгляду справ за заявами громадян України або юридичних осіб-резидентів України проти інших Договірних Сторін;
  • координація роботи, пов'язаної з виконанням рішень Європейського суду;
  • здійснення експертизи на відповідність положенням Конвенції та практиці Європейського суду нормативних актів та їх проектів;
  • взаємодія з Комітетом міністрів Ради Європи.