Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

Уповноважений у справах ЄСПЛ

Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини забезпечує представництво інтересів держави в Європейському суді. Тобто Уповноважений представляє державу (є її адвокатом) у Європейському суді у разі подання будь-якою особою, неурядовою організації або групою осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного Україною порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї.

Також Уповноважений представляє в Європейському суді інтереси України у справах, які стосуються порушення Конвенції іншими Високими Договірними Сторонами.

Після винесення Європейським судом рішення з констатацією порушення Україною прав, гарантованих Конвенцією, Уповноважений координує виконання такого рішення, а також інформує Комітет міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Європейського суду у справах, в яких Україна є стороною.