Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

ІІ. Нагляд Комітету міністрів Ради Європи за виконанням рішень ЄСПЛ

Комітет міністрів Ради Європи є одним із керівних органів Ради Європи, який відповідно до Статуту Ради Європи та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод здійснює нагляд за виконанням рішень Європейського суду з прав людини.

Комітет міністрів Ради Європи здійснює оцінку виконання державою рішень Європейського суду виходячи з інформації наданої державними органами щодо заходів, вжитих на виконання таких рішень. У своїй діяльності Комітет міністрів Ради Європи керується Правилами Комітету міністрів Ради Європи щодо контролю за виконанням рішень Європейського суду та умов дружнього врегулювання (10 травня 2006 року).

Чотири рази в рік Комітет міністрів Ради Європи збирається на засідання, присвячені розгляду питань про виконання державами-членами Ради Європи рішень Європейського суду. До порядку денного таких засідань включаються рішення, які розкривають системну проблему в державі або ті, які протягом тривалого часу не виконуються.

За наслідками розгляду кожної справи Комітет міністрів ухвалює рішення, яким схвалює вжиті державою заходи або вимагає вжиття конкретних заходів, висловлює свою стурбованість щодо певних питань тощо. Подальше виконання державою таких рішень Європейського суду обумовлене рішеннями/резолюціями Комітету міністрів і повинне їм відповідати.Відео з сайту Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини Ради Європи щодо Нагляду за виконанням рішень Європейського суду з прав людини:

https://www.coe.int/en/web/execution/supervision-video#{%2215024639%22:[13]}